info@bodoplast.com.tr

+90 224 484 26 73

TR EN

Kurumsal


Çözüm ortaklığı sunduğumuz birçok müşterimize, ihtiyaç duydukları plastik parçaların kalıp tasarımı ve üretimini sektörde tecrübeli tedarikçilerimizle işbirliği içinde yürütüyor; enjeksiyon, elektro-krom kaplama ve montaj proseslerini deneyimli kadromuz ve uzun yıllara dayanan profesyonelliğimizle gerçekleştiriyoruz.


 • İnovatif
 • Güçlü
 • Güvenilir

Başlangıcımızın da ötesinde bir tarih var...

Uzun yıllar kaplama sektöründe, 15’den fazla ülkeye krom kaplama tesislerinin projelendirme ve üretimini yapan ETİS’ten, 2012 yılında Bodoplast doğdu.

Kurulduğu günden bugüne, uzman kadromuz, her zaman gelecek odaklı AR-GE’miz ve son teknolojik yeniliklerle donatılmış, 10.700 m2 kapalı alana sahip tesisimizle, otomotiv sanayi başta olmak üzere beyaz eşya, sıhhi tesisat ve banyo ürünlerinin dekoratif elektro-kaplama üretimini yapıyoruz.

Yeni ürünlerin tasarım, geliştirme, üretim, montaj ve lojistik teslimat süreçlerini, her zaman birinci önceliğimiz olan müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu esnekliğe uyum sağlayarak yürütmeye devam ediyoruz.

Otomotiv gerekliliklerine uygun olarak, Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği belgelerine sahibiz.

bv bv

Misyonumuz


Yüksek üretim teknolojileri kullanan, çevreye ve topluma duyarlı, yenilikçi, rekabetçi bir firma olarak; misyonumuz risklerini yöneterek paydaşlarıyla birlikte sürekli olarak gelişmektir.

Vizyonumuz


Otomotiv sektöründe, plastik parça üzerine krom kaplama prosesi ile ürettiği dekoratif ürünlerle, dünya çapında tercih edilen lider bir firma olmaktır.

Değerlerimiz


 • Müşteri odaklı
 • Yenilikçi ve değişime açık
 • Çevreye duyarlı
 • Ekip çalışması ile birlikte öğrenen
 • Açık sözlü ve güvenilir
 • Adaletli
 • Şeffaf, etik
 • İnsana saygılı ve sorumluluk bilinci yüksek büyük bir aileyiz.

Kalite Politikamız


Bodoplast, yürüttüğü tüm POP süreçlerinde hedeflerle yönetim yaklaşımını benimsemiştir.
Bu amaçla;

 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması,
 • Sürekli gelişim ve iyileştirme,
 • İsrafları azaltarak verimliliğin sağlanması,
 • Çalışan yetkinliklerinin arttırılması,
 • Çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin kazanılması,
 • Tedarikçilerle iş birliği yapılarak güven ortamının oluşturulması,
 • Tüm süreçleri için risklerin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir.

Bu bağlamda Bodoplast, tüm çalışanlarıyla birlikte, süreçlerinde sıfır hata prensibini benimseyerek, tüm paydaşların memnuniyetini sağlamayı, Toplam Kalite Yönetimi'ni yaşam şekli olarak uygulamayı ve IATF 16949 gereklerini yerine getirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Çevre ve İSG Politikamız


Bodoplast, ülke ekonomisine katkıda bulunan bir kuruluş olarak; dünyamıza, doğal kaynaklarımıza ve gelecek nesillerimize olan sorumluluklarımız doğrultusunda,

 • Yasal mevzuatlara ve şirket kurallarına uygun olarak
 • Tüm faaliyetlerinde yaşam döngüsü bakış açısı ile risk ve fırsatları belirleyerek
 • Çalışan sağlığını ve güvenliğini en üst seviyede tutarak
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığını hedeflemiştir

Bodoplast Ailesi olarak;

İş kazası ve çevre kirlenmesine neden olabilecek potansiyel tehlikeleri önceden belirleyerek, risklere karşı gerekli önlemleri almayı, eğitimlerle riskleri azaltmayı, fırsatları belirlemeyi,

İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevreye yönelik faaliyetlerin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğunu,

Üretim sürecinin tüm aşamalarında yaşam döngüsü bakış açısı ile atıkları kaynağında ayrıştırarak, çevre kirliliğini azaltmayı ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı,

Gerçekleştirilen çevresel faaliyetlerle ve oluşan iş kazalarıyla ilgili olarak yasal ve müşteri bildirimlerini yapmayı, ISG ve çevresel konularda sürekli gelişim sağlamayı ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmayı,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak faaliyetlerini yürütmeyi ve sürekli gelişmeyi,

Tüm süreçlerimizde yaşam döngüsü bakış açısı ve doğal kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluğu ile,

Sürekli olarak çevresel performansımızı iyileştirmeyi, proseslerimizde atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf etmeyi, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarını sağlamayı, tüm çalışanlarımızın katılımı ile taahhüt ediyoruz.

Çevre Hedeflerimiz

1. Birim üretim başına doğal kaynak (elektrik, su, doğalgaz) tüketimini %5 oranında azaltmak,
2. Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların atık sınıflarına uygun olarak ayrıştırılıp toplanması, depolanması ve bertarafını doğru yönetmek, bertaraf maliyetlerini %5 azaltmak,
3. Atıksu ölçümlerinin yapılması için bütçeden pay ayırmak,
4. Çalışanlara yönelik yıllık çevre eğitim süresi 20 saat/adam olarak uygulamak.

Referanslarımız


Çözüm Ortaklarımız